Maślankiewicz Kazimierz

Kazimierz Maślankiewicz (ur. 9 czerwca 1902 w Pruchniku, zm. 21 sierpnia 1981 w Krakowie) – polski geolog i mineralog, profesor.

Studiował mineralogię na Akademii Górniczej w Krakowie, przeniósł się Uniwersytet Jagielloński – chemia, geologia i mineralogia. Pracował na uczelni, w okresie II RP uczył chemii i petrografii, pracował także jako nauczyciel szkół średnich w Krakowie. Należał do SD, prowadził także podczas II wojny światowej tajne nauczanie. Po wojnie organizował struktury Zakładu Mineralogii i Petrografii na Uniwersytecie Wrocławskim, pracował także na Politechnice Wrocławskiej. Był aktywnym członkiem PTG i popularyzatorem nauk przyrodniczych i geologicznych – miał mnóstwo odczytów radiowych.

« Powrót do Leksykonu