Książnica-Atlas

Książnica-Atlas (Zjednoczone Zakłady Kartograficzne i Wydawnicze) – było to wydawnictwo, które powstało na skutek połączenia dwóch innych wydawnictw – „Książnicy Polskiej” oraz „Atlasu” (wydawnictwa założonego przez Eugeniusza Romera). Książnica-Atlas działało w Warszawie oraz Lwowie, w latach 1924-1941, jak i zostało reaktywowane po II wojnie światowej (1946-1951), następnie zostało podzielone przez władze PRL. W czasach II RP Książnica-Atlas było wiodącym polskim wydawnictwem, a jego program obejmował książki pomocnicze dla szkół, podręczniki szkolne, wydawnictwa kartograficzne, a także serie literatury młodzieżowej i dziecięcej.

« Powrót do Leksykonu