Kodeks karny

Kodeks karny – rodzaj dokumentu zawierającego przepisy w materii prawa karnego.

Na przestrzeni wieków wiele organizmów państwowych posiadało regulacje w podobnym zakresie, aczkolwiek były to akty prawa pisanego lub mówionego nazywane zależnie od czasów i kultur. Cechą wspólną kodeksu karnego jest fakt, iż taki dokument reguluje zasady odpowiedzialności karnej obywateli danego państwa. Tłumaczy definicję przestępstwa, wymiaru kary, ich katalog itd. itp. W Europie podobne teksty o tożsamym zastosowaniu były sporządzane już od XVI wieku.

« Powrót do Leksykonu