Nawiązka

Nawiązka – w dawnych wiekach, w polskim prawie była to kara wymierzana za zranienie danej osoby.

Ustalano ją zazwyczaj w formie pieniężnej i była zależna od pozycji stanowej/klasowej sprawcy, a także i poszkodowanego (zranionego). W rozumieniu współczesnym nawiązka to rodzaj kary zasądzanej przez sąd za określony katalog czynów przestępczych. Przepisy w tej materii reguluje polski kodeks karny.

« Powrót do Leksykonu