Kolonializm

Kolonializm – polityka polegająca na wykorzystywaniu państw słabiej rozwiniętych przez państwa rozwinięte gospodarczo.

Charakteryzuje się utrzymywaniu zależności (politycznej i gospodarczej) krajów słabszych od krajów silniejszych, gdzie te ostatnie wykorzystują zasoby ludzkie i surowce słabszych.

« Powrót do Leksykonu