Dyskusja

Dyskusja (łac. discussio – roztrząsanie) – sposób wymiany poglądów i opinii na określony temat, gdzie strony (minimum dwie) wymieniają się argumentami. Efektem prowadzenia dyskusji może być osiągnięcie konsensusu lub kompromisu.

« Powrót do Leksykonu