Komunistyczna Partia Robotnicza Polski

Komunistyczna Partia Robotnicza Polski (KPRP) –  partia komunistyczna założona 16 grudnia 1918 roku na zjeździe połączeniowym SDKPiL i PPS-Lewicy, rozwiązana przez Komintern 16 sierpnia 1938 roku w ramach wielkiej czystki w ZSRS. Jej celem strategicznym była rewolucja socjalna, która wiązała się w ujęciu KPP z likwidacją państwa polskiego i wcieleniem jego terenów do ZSRS jako republiki sowieckiej. Była ona nielegalna na terenie Rzeczypospolitej od marca 1919 roku, gdy nie uznając legalności państwa polskiego nie dopełniła formalności rejestracji wymaganych od organizacji i partii politycznych. Później partia nosiła nazwę Komunistyczna Partia Polski.

« Powrót do Leksykonu