Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji

Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji (SDPRR) – rosyjska socjaldemokratyczna partia polityczna działająca w latach 1898-1918.

« Powrót do Leksykonu