Konferencja jałtańska

Konferencja w JałcieKonferencja jałtańska – trwała od 4 do 11 lutego 1945 roku w pałacu Potockich w Liwadii leżącej pod Jałtą na Krymie. Obradowali na niej przywódcy koalicji antyhitlerowskiej: przywódca ZSRS Józef Stalin, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill oraz prezydent USA Franklin Delano Roosevelt. Miała znaczący wpływ na powojenny kształt Europy. Ustalono na niej granice i los Polski po II wojnie światowej. Za zgodą Aliantów Polsce odebrano Kresy Wschodnie, a kraj przekazano pod „kuratelę” Józefa Stalina.

Zobacz więcej: Konferencja jałtańska

« Powrót do Leksykonu