Żagań

Żagań – miasto i gmina w zachodniej Polsce, w województwie lubuskim, siedziba powiatu żagańskiego. Miasto jest siedzibą dowództwa 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej oraz kilku innych jednostek wojskowych. Od końca XIII wieku Żagań był stolicą samodzielnego księstwa żagańskiego rządzonego do 1472 roku przez Piastów śląskich. W 1472 roku Jan II Szalony sprzedał księstwo żagańskie książętom saskim. W 1549 Żagań został wymieniony za terytoria czeskie i przekazany królowi Ferdynandowi Habsburgowi.

Podczas II wojny światowej Żagań i okoliczne miejscowości stały się miejscem lokalizacji obozów jenieckich. Najbardziej znanym żagańskim obozem jenieckim był Stalag Luft 3, przeznaczony dla alianckich lotników, w którym w nocy z 24 na 25 marca 1944 roku miała miejsce tzw. „wielka ucieczka”. 76 jeńców uciekło wówczas przez tunel w ziemi, drążony wcześniej przez wiele miesięcy. Ostatecznie tylko trzem uczestnikom udało się zbiec. Po II wojnie światowej Żagań został w ramach tzw. ziem odzyskanych przyłączony do Polski. Rozpoczęto wówczas proces wysiedlania ludności niemieckiej. Na ich miejsce przybyli przymusowi polscy wysiedleńcy z Kresów Wschodnich oraz ludność z różnych regionów Polski. Znajdował się tu też duży garnizon, w którym aż do 1990 roku stacjonowała Armia Czerwona.

« Powrót do Leksykonu