Konferencja rozbrojeniowa w Genewie (1932)

Konferencja rozbrojeniowa w Genewiekonferencja rozbrojeniowa, której skutkiem było opracowanie różnego rodzaju inicjatyw oraz planów zgłaszanych przez przedstawicieli poszczególnych krajów. Podpisana podczas konferencji (11 grudnia 1932 roku) uchwała pięciu mocarstw (Anglia, Włochy, USA, Francja, Niemcy) była punktem wyjścia do rewizjonistycznej polityki Niemiec w stosunku do Polski.

Konferencja rozpoczęła się 2 lutego 1932 roku. Brało w niej udział 60 państw. Przewodniczącym obrad był minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Arthur Henderson. Polską delegacją kierował minister August Zalewski. Do najważniejszych projektów konferencji należało:

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz