Bandurka Mieczysław

Mieczysław Piotr Bandurka (ur. 1 czerwca 1927 w Czeremoszni k. Żółkwi (dzisiejsza Ukraina), zm. 17 czerwca 2003) – polski historyk, archiwista, polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji.

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (1951). Tam też uzyskał tytuł doktora nauk (1967). W 1971 został samodzielnym pracownikiem naukowo-badawczym, a w 1973 docentem. W 1996 roku uzyskał habilitację na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Należał do ZNP, Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Przystąpił do SD (1961). Zasiadał w radzie wojewódzkiej PRON. W 1985 uzyskał z ramienia SD mandat posła na Sejm PRL IX kadencji. Zasiadał w Komisji Administracji, Spraw Wewnętrznych i Wymiaru Sprawiedliwości, Komisji Edukacji Narodowej i Młodzieży. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz