Konsultant

Konsultant – inaczej doradca (łac. consulatare – omawiać) – ktoś, kto zawodowo zajmuje się udzielaniem wskazówek i specjalistycznych porad w danej dziedzinie, np. w prawie, marketingu, finansach etc.

« Powrót do Leksykonu