Radio

Radio – branża techniki badająca sposoby przekazywania informacji na odległość przy użyciu fal radiowych.

Przez długi czas za wynalazcę radia uchodził Gugliermo Marconi, ale rzeczywistym wynalazcą odbiornika radiowego był Nikola Tesla. Sam Marconi finalnie przyznał, że bazował na pracach Serba. Pojęcie radio w języku polskim oznacza także radiofonię, samą rozgłośnię radiową, odbiornik radiowy (najpowszechniejsze oprócz stacji użycie pojęcia). Radiem jest także np. krótkofalówka.

« Powrót do Leksykonu