Kontakt operacyjny

Kontakt operacyjny (KO) – osoba współpracująca z UB i SB w sposób tajny, świadomy i odpłatny, jednak na mniej formalnych zasadach niż TW. Od KO nie pobierano pisemnego zobowiązania do współpracy, a informacje przekazywał głównie ustnie.

Zobacz więcej: Słownik lustracyjny

« Powrót do Leksykonu