Ciosek Stanisław

Stanisław CiosekStanisław Ciosek – ur. 2 maja 1939 roku w Pawłowicach, polski komunistyczny polityk i dyplomata, działacz PZPR, ambasador w ZSRS i Rosji, poseł na Sejm PRL. Ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Sopocie. W 1959 roku wstąpił do PZPR. W latach 1973–1975 był przewodniczącym Rady Głównej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej. Od 11 grudnia 1971 do lutego 1980 roku był zastępcą członka KC PZPR. Od tego czasu pełnił szereg wysokich funkcji w KC PZPR. Uczestniczył w rozmowach w Magdalence i w obradach Okrągłego Stołu.

21 listopada 1989 roku został ambasadorem PRL w ZSRS. Pozostał w Moskwie po rozpadzie ZSRS jako przedstawiciel dyplomatyczny RP w Federacji Rosyjskiej. Podczas prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego był jego doradcą ds. międzynarodowych i polityki wschodniej. Zasiadał w Radzie Fundacji „Amicus Europae” Aleksandra Kwaśniewskiego. Współtworzył pismoNowaja Polsza”.

« Powrót do Leksykonu