Konwencja chicagowska

Konwencja chicagowska – konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, międzynarodowy traktat sporządzony w Chicago, 7 grudnia 1944 roku. Jest głównym źródłem międzynarodowego prawa lotniczego, ustanowiła Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Zawiera przepisy dotyczące zwierzchnictwa w przestrzeni powietrznej, rejestracji statku powietrznego, wzajemnego uznawania licencji i certyfikatów, zakazu użycia broni wobec cywilnego statku powietrznego, międzynarodowych standardów i zalecanych metod postępowania, a także inne szczegółowe prawa państw stron konwencji.  Została przyjęta dla badania przyczyn katastrofy smoleńskiej, według załącznika nr 13, dotyczącego badania wypadków i incydentów statków powietrznych.

« Powrót do Leksykonu