Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL) – polska niezależna stała komisja działająca przy ministrze właściwym do spraw transportu, prowadząca badania wypadków i incydentów lotniczych, wykonująca swoje zadania w imieniu ministra właściwego do spraw transportu. Od 2012 roku przewodniczącym PKBWL jest Maciej Lasek, który zastąpił na tym stanowisku Edmunda Klicha. PKBWL nie badała katastrofy polskiego Tu-154 w Smoleńsku. Na podstawie zał. 13 do Konwencji chicagowskiej o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z 1944 roku, ówczesny przewodniczący PKWBL, Edmund Klich, był akredytowanym przedstawicielem Polski przy wspólnej komisji MAK i rosyjskiego Ministerstwa Obrony do zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej.

« Powrót do Leksykonu