Kriminalpolizei

Kriminalpolizei (Kripo) – była to niemiecka policja kryminalna, która formalnie zajmowała się sprawami kryminalnymi, ale de facto współdziałała z Sipo w walce z politycznymi wrogami III Rzeszy, jak i brała udział w eksterminacji Żydów. Kripo dostarczało także „królików doświadczalnych” na potrzeby nazistowskich eksperymentów medycznych oraz było odpowiedzialne za kierowanie ludności krajów okupowanych do obozów koncentracyjnych.

« Powrót do Leksykonu