Wysiedlenie Polaków z Kresów Wschodnich 1944-1946

Wysiedlenie Polaków z Kresów Wschodnich (1944-1946) – była to fala przymusowych wysiedleń polskiej ludności ze wschodnich terenów II Rzeczpospolitej, które w wyniku Porozumień jałtańskich przypadły ZSRS. W wyniku podpisania układów republikańskich polska ludność trafiła do PRL. Wbrew propagandzie Polski Ludowej, owe wysiedlenia były de facto ekspatriacją, a nie repatriacją.

Zobacz więcej: Wysiedlenie Polaków z Kresów Wschodnich 1944-1946

« Powrót do Leksykonu