Królestwo Polskie

Królestwo Polskie 1815-1830Królestwo Polskie – zwane Królestwem Kongresowym (Kongresówką), zostało utworzone decyzją kongresu wiedeńskiego. Połączone unią realną z Imperium Rosyjskim w latach 1815-1832. Od 26 lutego 1832 roku do 1918 roku istniało jako część składowa Imperium Rosyjskiego.

Zobacz więcej: Królestwo Polskie

« Powrót do Leksykonu