Kronika

Kronika (łac. chronos – czas) – opis zdarzeń prowadzony/sporządzony zgodnie z zasadami chronologii, zazwyczaj przyjmujący powszechnie znane formy utworów literackich (np. pamiętnik).

Kroniki były sporządzane zwłaszcza w średniowieczu.

« Powrót do Leksykonu