Chronologia

Chronologia – nauka traktująca o zagadnieniu mierzenia czasu, występowaniu w określonej kolejności danych zdarzeń lub zjawisk.

Jest jedną z nauk pomocniczych względem historii z racji potrzeby ustalania czasu powstania określonych faktów (np. przy pomocy badania czasu sporządzenia dawnych dokumentów).

« Powrót do Leksykonu