KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) –  instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenie społeczne rolników, uregulowane ustawą z 20 grudnia 1990 roku. W przedstawionym w 2013 roku raporcie NIK ujawniła, że KRUS w nikłym stopniu prowadzi faktyczną weryfikację uprawnień osób zarejestrowanych jako rolnicy i około 30% ze zbadanych przez NIK takich uprawnień nie posiadało. M.in. w związku z tym sens istnienia KRUS jednocześnie z ZUS jest często kwestionowany.

« Powrót do Leksykonu