Niemirycz Krzysztof

Krzysztof Niemirycz – nie są znane lata życia tego barokowego poety i tłumacza. Był twórcą utworu „Obserwacja na wiersz wolny”, w którym to wprowadził do polskiej poezji gatunek wiersza wolnego. „Obserwacja…” została umieszczona na początku jedynego znanego dzieła Niemirycza, czyli „Bajek Ezopowych”. Był to zbiór 40 tekstów, które stanowiły swobodne tłumaczenie „Bajek” La Fontaine’a.

Niemirycz w swej twórczości nie poddawał się barokowym prądom, o czym świadczy choćby brak latynizmów, inwersji i alegorii w jego utworach, zamiast tego korzystał z nieobecnych wcześniej w poezji form wykorzystywanych w twórczości ludowej.

« Powrót do Leksykonu