Lebensborn

Lebensborn (niem. Źródło życia) – instytucja niemiecka oficjalnie funkcjonująca jako opiekuńczo-charytatywne stowarzyszenie, która funkcjonowała w strukturach organizacyjnych SS i została powołana na mocy rozkazu Reichsführera-SS Heinricha Himmlera w 1936 roku. Prezesem stowarzyszenia został Heinrich Himmler. Organizacja miała stworzyć odpowiednie warunki w sieci swoich ośrodków do „odnowienia krwi niemieckiej” i „hodowli nordyckiej rasy nadludzi” poprzez odpowiednią selekcję kobiet i mężczyzn przeznaczonych do rozmnażania w ramach demograficzno-politycznych założeń nazistowskiej polityki rasowej.

« Powrót do Leksykonu