Leninizm

Leninizm – rozwinięcie teorii marksizmu opracowane i rozwijane przez Włodzimierza Lenina. Twierdził on, że marksizm należy dostosować do nowej sytuacji historycznej.

Leninizm był przez długi czas ideologią oficjalnie obowiązującą w wielu państwach komunistycznych. Lenin zgadzał się w wieloma postulatami Karola Marksa, ale jednocześnie zakładał uzyskanie władzy tylko i wyłącznie na drodze rewolucji fizycznej. W samych zasadach leninizmu było mnóstwo sprzeczności, jak np. zapowiedź rozbudowy biurokratycznego aparatu władzy przy jednoczesnym krytykowaniu samej biurokracji. Leninizm, podobnie jak i trockizm bardzo szybko stał się celem krytyki tych komunistów, którzy widzieli w nim odstąpienie od podstawowych zasad marksistowskiego historyzmu.

Leninizm uzasadniał powstawanie struktur państwa o charakterze totalitarnym – jego zwolennikiem był Józef Stalin. Najważniejszym celem leninizmu jest rewolucja komunistyczna i obrona systemu komunistycznego. Przeciwników należy fizycznie niszczyć, wszelkie zagadnienia są regulowane przez partię komunistyczną.

« Powrót do Leksykonu