Eurokomunizm

Eurokomunizm – przyjęta przez niektóre komunistyczne partie w Europie Zachodniej, w latach 70′ XX wieku, doktryna polityczna.

Jej podstawą było reinterpretowanie marksizmu, krytyka leninizmu i wcielanie w życie postulatów Antonio Gramsciego, jak np. tych zawartych w Manifeście z Ventotene. Eurokomunizm zakładał, że dzięki przemianom w państwach kapitalistycznych socjaliści mogą dojść do władzy na drodze parlamentarnej (wyborczej). Odrzucał on rolę partii komunistycznej, jako kierowniczej siły narodu, a samo państwo miałoby być neutralne ideologiczne i stosowałoby zasadę gospodarki mieszanej, z uznaniem praw rynku.

Eurokomuniści dopuszczali/ją przynależność do struktur NATO i są za totalną integracją europejską prowadzoną w ramach funkcjonowania Unii Europejskiej.

« Powrót do Leksykonu