Lestek

LestekLestek – drugi książę Polan z dynastii Piastów, o którym wspomina Gall Anonim w swej kronice. Ojciec Siemomysła, dziadek Mieszka I. Przypuszcza się, że od jego imienia powstały terminy „Lestkowie” i „Lestkowice”, jakimi jeszcze w czasach Mieszka I nazywano nieraz mieszkańców państwa Polan. Możemy przypisać Lestkowi rozpoczęcie tzw rewolucji piastowskiej, czyli militarno-ekonomicznej koncentracji władzy w rekach księcia i budowy pierwszych potężnych grodów państwowych – pierwszego w Grzybowie, w latach 915-922.

« Powrót do Leksykonu