Siemomysł

SiemomysłSiemomysł – ur. prawdopodobnie na przełomie IX i X wieku, zm. w latach 950–960 r., trzeci książę Polan z dynastii Piastów wspomniany w „Kronice polskiej” Galla Anonima. Syn Lestka, ojciec Mieszka I. Historyczność Siemomysła budzi dyskusje, jednak większość współczesnych badaczy uznaje go za postać rzeczywiście istniejącą. Panował hipotetycznie od ok. 930 roku. Przypuszcza się, że zjednoczył najprawdopodobniej ziemie Polan, Goplan i Mazowszan, chociaż nie można wykluczyć, że uczynił to już jego ojciec.

« Powrót do Leksykonu