Łozowicki Longin

Longin Łozowicki (ur. 22 grudnia 1926 w Czołnicy Nowej w pow. łuckim, zm. 21 czerwca 2013) – polski dowódca wojskowy, generał broni Wojska Polskiego, dowódca Wojsk Obrony Powietrznej Kraju (1977–1990), członek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (1981–1983), członek Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej PZPR (1980–1986), poseł na Sejm PRL IX kadencji (1985–1989), członek Rady Naczelnej ZBoWiD.

Absolwent Akademii Sztabu Generalnego (1952). W latach 1946–1947 brał udział w walkach z podziemiem niepodległościowym. Należał do PZPR. Zasiadał Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej PZPR (1980-1986). W 1985 uzyskał mandat posła na Sejm PRL IX kadencji. Zasiadał w Komisji Administracji, Spraw Wewnętrznych i Wymiaru Sprawiedliwości. Został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyż Zasługi, Medalami 10-lecia, 30-lecia i 40-lecia Polski Ludowej oraz odznaczeniami ZSRS.

« Powrót do Leksykonu