Łukasiewicz Ryszard

Ryszard Łukasiewicz (ur. 2 stycznia 1944 w Mariewie) – polski polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1968). Należał do PZPR (od 1963), ZMS (od 1967). W okresie 1980–1982 był pracownikiem KC PZPR. W latach 1985–1989 pełnił mandat posła na Sejm PRL IX kadencji, zasiadając w Komisji Kultury i Komisji Spraw Zagranicznych. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w podzespole do spraw środków masowego przekazu. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia Polski Ludowej.

« Powrót do Leksykonu