Lubiąż

Lubiąż – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, przy przeprawie przez Odrę. W 1163 roku nastąpiło tu pierwsze na Śląsku osadzenie zakonu cystersów. Dokonał tego książę śląski Bolesław Wysoki. Niekorzystnym dla Lubiąża wydarzeniem było także przejęcie w 1741 roku Śląska przez niechętne katolickim zakonom państwo pruskie. W 1810 roku zakon został sekularyzowany, a w jego murach umieszczono w 1830 roku zakład dla umysłowo chorych. Po II wojnie światowej, w ramach Ziem Odzyskanych, Lubiąż powrócił w granice Polski.

« Powrót do Leksykonu