Brzeg Dolny

Brzeg Dolny – miasto w Polsce, w województwie dolnośląskim, położone jest na prawym brzegu Odry, w odległości 31 km na północny zachód od Wrocławia. W czasie II wojny światowej władze niemieckie wybrały otoczone lasami miasteczko do budowy zakładów chemicznych, których produkcja miała służyć potrzebom frontu. W 130 budynkach fabrycznych produkowano bojowe środki chemiczne, takie jak tabun i sarin, którymi napełniano bomby lotnicze i pociski artyleryjskie. Przy pracy zatrudniano więźniów obozów koncentracyjnych.

24 stycznia 1945 roku tuż przed nadejściem frontu, hitlerowcy rozpoczęli ewakuację podobozów, w których znajdowali się pracujący w zakładach więźniowie. Ogółem z podobozu wyprowadzono około 3000 więźniów. W trakcie ewakuacji esesmani zgładzili około 2 tysiące więźniów. Po II wojnie światowej, w ramach Ziem Odzyskanych, Brzeg Dolny został włączony w polskie granice.

« Powrót do Leksykonu