Zamenhof Ludwik

Ludwik Zamenhof – ur. 15 grudnia 1859 r. w Białymstoku, zm. 14 kwietnia 1917 r. w Warszawie, polski lekarz okulista żydowskiego pochodzenia, inicjator esperanto. Wychowany w wielonarodowej społeczności, uważał, że główną przyczyną nieporozumień i sporów między ludźmi jest bariera językowa. Jeden, wspólny język miał być jej rozwiązaniem. W 1887 roku wydał książkę „Język międzynarodowy. Przedmowa i podręcznik kompletny”, pod pseudonimem Doktoro Esperanto. Od tego pseudonimu nazwano język przez niego wymyślony, czyli esperanto.

Projekt Zamenhofa zdobywać zaczął coraz większą popularność, mając miłośników nawet wśród lingwistów. Powstawały kluby esperanto, w 1905 roku we francuskim mieście Boulogne-sur-Mer miał miejsce pierwszy Światowy Kongres Esperanto. W 1913 roku wysunięto kandydaturę Zamenhofa do Nagrody Nobla. Zamenhof zrzekł się wszelkich należnych mu praw do języka, oddając esperanto na użytek całej ludzkości.

« Powrót do Leksykonu