Ulam Stanisław

Stanisław Ulam – ur. 13 kwietnia 1909 r. we Lwowie, zm. 13 maja 1984 r. w Santa Fe, polski i amerykański matematyk żydowskiego pochodzenia, który w 1943 roku przyjął obywatelstwo amerykańskie. Przedstawiciel lwowskiej szkoły matematycznej. Ulam należał do grupy opracowującej teorię konstrukcji bomby wodorowej w ramach Projektu Manhattan w ośrodku badań jądrowych w Los Alamos. Ulam najpierw stosując swe innowacyjne metody matematyczne dowiódł, że koncepcja obrana przez kierownika projektu była błędna, a następnie zaproponował własne rozwiązanie, które doprowadziło projekt do sukcesu. Bomba tej konstrukcji nosi nazwę projektu Tellera-Ulama. Był też jednym z pierwszych naukowców, którzy wykorzystywali w swych pracach komputer.

« Powrót do Leksykonu