Barański Marek

Marek Barański – ur. 6 sierpnia 1947 r. w Łodzi, polski dziennikarz. W czasie stanu wojennego był jednym z prowadzących „Dziennik Telewizyjny”, ubrany w mundur LWP. Prezentował felietony popierające władze PRL i krytykujące opozycję. Po upadku PRL, w III RP związał się z mediami lewicowymi. Pracował w „Trybunie”, był współzałożycielem, zastępcą naczelnym i dziennikarzem tygodnika „Nie”. Blisko związany z Leszkiem Millerem, którego działalność propagował na łamach „Trybuny” i której naczelnym był przez kilka miesięcy w 2004 roku. Stanowisko to objął ponownie w 2006 roku.

« Powrót do Leksykonu