Dąbrowski Marek

Marek Dąbrowski – ur. 13 kwietnia 1951 r. w Bydgoszczy,  polski ekonomista, poseł na Sejm. Od września 1989 do września 1990 roku  był pierwszym zastępcą Leszka Balcerowicza w Ministerstwie Finansów. Z jego decyzji podjętej w zastępstwie Balcerowicza, Fundacja Wschód-Zachód została zwolniona z obowiązku podawania w statucie informacji o przewidywanych rozmiarach działalności gospodarczej, o przewidywanej liczbie zatrudnionych, spodziewanych dochodach i ich przeznaczeniu oraz miejscu wykonywania działalności gospodarczej. Była to tzw. afera Fundacji Wschód-Zachód.

« Powrót do Leksykonu