Święcicki Marek

Marek Święcicki – ur. 17 kwietnia 1947 r. w Warszawie, polski polityk, ekonomista, minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, były prezydent Warszawy, poseł na Sejm. Od 1969 roku działał w ZMS, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego koła. Od 1971 do 1979 roku należał do ZSMP. W styczniu 1974 roku został członkiem PZPR. Od lipca 1989 do stycznia 1990 roku pełnił funkcję członka Komitetu Centralnego PZPR, a od lipca do września 1989 był sekretarzem KC.

W 1989 roku uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu po stronie rządowej, w zespole do spraw gospodarki i polityki społecznej. Był współautorem propozycji urynkowienia gospodarki. W tym samym roku z ramienia PZPR uzyskał mandat posła na Sejm kontraktowy, uzyskując w drugiej turze poparcie Komitetu ObywatelskiegoSolidarność”. W rządzie Tadeusza Mazowieckiego objął stanowisko ministra współpracy gospodarczej z zagranicą. Podpisywał pierwszą umowę gospodarczą o współpracy ze Wspólnotą Europejską. Negocjował umorzenie polskich długów wobec ZSRS. Od 1991 roku działał w Unii Demokratycznej, później Unii Wolności oraz PO. W latach 1994-1999 był prezydentem Warszawy.

« Powrót do Leksykonu