Chodakiewicz Marek Jan

Marek Jan Chodakiewicz – ur. 15 lipca 1962 r. w Warszawie, amerykański profesor historii polskiego pochodzenia, specjalista w badaniu stosunków polsko-żydowskich, tematyki Holocaustu oraz historii Europy Środkowej i Wschodniej XIX-XX wieku, a zwłaszcza w myśli konserwatywnej i w ruchach faszystowskich oraz komunistycznych.

Zobacz więcej: Marek Jan Chodakiewicz

« Powrót do Leksykonu