Żebrowski Leszek

Leszek Żebrowski – ur. 1955 r. w Warszawie, polski historyk, ekonomista i publicysta. Działacz społeczno-polityczny. Specjalista w dziejach polskich narodowych organizacji konspiracyjnych w okresie II wojny światowej (NSZ, NOW) i narodowego odłamu Żołnierzy Wyklętych (w tym NZW), w dziejach komunistycznej konspiracji i partyzantki z lat 1942-1945 oraz stalinowskiej bezpieki. Pionier badań nad NSZ. Autor określenia Żołnierze Wyklęci.

Zobacz więcej: Leszek Żebrowski

« Powrót do Leksykonu