Pogonowski Marek

Marek Pogonowski – oficer SB i wywiadu, służbę w komunistycznej bezpiece rozpoczął w 1975 roku, a na przełomie 1975 i 1976 roku otrzymał awans na pierwszy stopień podoficerski, czyli podporucznika. W 1978 roku wytypowany został do pracy w wywiadzie. Od września 1979 roku był już inspektorem w Wydziale XVI i do 1984 roku zajmował samodzielne stanowisko prawnika obsługującego całokształt spraw prawnych Departamentu I, w tym współpracował z gabinetem Czesława Kiszczaka i Biurem Prawnym MSZ.

W sierpniu 1984 roku został przeniesiony do Wydziału VI, czyli wywiadu technologicznego. W 1987 roku został awansowany do stopnia majora i wysłany do rezydentury w Londynie. Po transformacji ustrojowej został dyrektorem naczelnym firmy Impart sp. z o.o., która „pozyskiwała zlecenia w usługach konsultingowo-marketingowych”. Pracował dla niej m.in. Aleksander Makowski, który lobbował w MON za zakupem izraelskich rakiet dla polskiego śmigłowca bojowego Huzar.

« Powrót do Leksykonu