Buczek Marian

Marian Buczek – ur. 26 września 1896 r. we wsi Nurzyna, powiat łukowski, zm. 9 września 1939 r. pod Ożarowem Mazowieckim, polski działacz socjalistyczny i komunistyczny. Członek kolejno PPS, PPS-Opozycji i KPP. W latach 1915-1917 walczył w Legionach, po kryzysie przysięgowym zdezerterował. W II RP był kilkakrotnie skazany na wieloletni pobyt w więzieniu za antypaństwową działalność komunistyczną i przynależność do sekcji wojskowej KPP będącej agenturą Związku Sowieckiego. W 1935 roku odmówił zrzeczenia się obywatelstwa polskiego w zamian za propozycję wcześniejszego zwolnienia z więzienia i wyjazdu do ZSRS. W więzieniach spędził łącznie 16 lat i był więźniem politycznym o najdłuższym stażu w II RP.

1 września 1939 roku, w związku z amnestią ogłoszoną z dniem wybuchu wojny uwolniony z więzienia w Rawiczu, zgłosił się do najbliższej jednostki wojskowej, gdzie został aresztowany i przewieziony do Poznania a po dwóch dniach zwolniony. Zginął w nocy z 9 na 10 września 1939 roku pod Ożarowem Mazowieckim, prowadząc grupę żołnierzy do ataku na niemiecki CKM ostrzeliwujący przemieszaną kolumnę uchodźców i żołnierzy. W okresie PRL Buczek był symbolem eksponowanym przez władze.

« Powrót do Leksykonu