Lampe Alfred

Alfred Lampe – ur. 14 maja 1900 r. w Warszawie, zm. 10 grudnia 1943 r. w Moskwie, polski działacz robotniczy i komunistyczny oraz publicysta żydowskiego pochodzenia. W latach 1922-26 i 1933-1939 więziony w Polsce za działalność komunistyczną. W dniu wybuchu II wojny światowej przebywał w więzieniu w Rawiczu, z którego wydostał się, a następnie przebywał na terenach Polski okupowanych przez Związek Sowiecki. Uznawany za przywódcę środowiska komunistycznego w Białymstoku, jako jednym z dwóch miast skupiających byłe kadry KPP. Był w ścisłym kontakcie z Marcelim Nowotką i Pawłem Finderem. Był autorem platformy programowej Polskiego Komitetu Narodowego, prekursora PKWN.

« Powrót do Leksykonu