Jędrzejewski Marian

Marian Jędrzejewski – ps. „Adamski”, „Zygmuntowski”, „Macierzanka”. Urodzony 8 września 1907 roku w Ostrowiu niedaleko Pskowa (Rosja). Uczestniczył w kampanii wrześniowej jako porucznik rezerwy saperów. Od stycznia 1940 roku działał w ZWZAK Lwów. Był komendantem Dzielnicy Północnej i zastępcą komendanta miasta. Po akcji „Burza”, w której dowodził siłami swojej dzielnicy pozostał w podziemiu. W organizacji „Nie” pełnił funkcję komendanta miasta. Jako jeden z ostatnich oficerów opuścił Lwów w październiku 1945 roku. Został awansowany do stopnia majora.

Po przybyciu do Polski kontynuował działalność konspiracyjną w WiN. Pełnił funkcję komendanta jednostki eksterytorialnej Okręgu Lwowskiego WiN z siedzibą w Krakowie. W 1946 roku ujawnił się, mieszkał we Wrocławiu a następnie w Zakopanem gdzie w 1948 roku został aresztowany przez WUBP Wrocław. Po brutalnym śledztwie została skazany na trzykrotną karę śmieci, którą zamieniono na dożywocie. Zwolniony w marcu 1956  w ciężkim stanie zdrowia i trwałym kalectwem. W 1962 roku został uniewinniony i zrehabilitowany. Zmarł w 1982 roku, pochowany jest na cmentarzu w Zakopanem.

« Powrót do Leksykonu