Dydo Stanisław

Stanisław Dydo – ps. „Steinert”, „Paweł”. Urodzony 23 lutego 1922 r. w Brzezówce, pow. Dębica.  Od 1940 należał do ZWZAK. Był dowódcą plutonu dywersyjnego, uczestniczył w wielu akcjach bojowych, awansował do stopnia podporucznika. Do 1945 działał w organizacji „Nie”a następnie DSZ i WiN w Krakowie. Od stycznia 1946 był kierownikiem łączności wewnętrznej Obszaru Południowego WiN. Aresztowany przez UB w czerwcu 1946 roku, został zwolniony po pozorowanej zgodzie na współpracę mającą na celu ujęcie komendanta Obszaru Południowego WiN, ppłk. Łukasza Cieplińskiego. Po zameldowaniu o tym został wysłany do Wrocławia gdzie włączył się w reorganizację i tworzenie Obszaru Zachodniego WiN. Należał do najwybitniejszych działaczy konspiracji na tym terenie. Aresztowany w 1947 roku i skazany na karę śmierci, którą wykonano 27 listopada 1948 roku. Pochowany w bezimiennym grobie na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

« Powrót do Leksykonu