Krzaklewski Marian

Marian Krzaklewski – ur. 23 sierpnia 1950 r. w Kolbuszowej, polski polityk, działacz związkowy, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w latach 1991–2002, założyciel i lider AWS, poseł na Sejm. Jako przewodniczący związku aktywnie brał udział w bieżącym życiu politycznym w latach 90. W 1993 r. był inicjatorem złożenia przez parlamentarzystów „Solidarnościwniosku o wotum nieufności wobec rządu Hanny Suchockiej, którego uchwalenie doprowadziło do rozwiązania Sejmu przez prezydenta Lecha Wałęsę.

« Powrót do Leksykonu