Polska Razem Jarosława Gowina

Polska Razem Jarosława Gowina (PRJG) – polska centroprawicowa partia polityczna o profilu konserwatywno-liberalnym, założona 7 grudnia 2013 roku przez Jarosława Gowina, który kilka miesięcy wcześniej wystąpił z Platformy Obywatelskiej. Ugrupowanie współtworzyła m.in. partia Polska Jest Najważniejsza, w skład partii weszło także Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe. W swoim programie ugrupowanie kładzie nacisk na zwiększenie wolności gospodarczej i politykę rodzinną, postuluje przywrócenie libearalnej ustawy Wilczka, ograniczenie biurokracji, likwidację i połączenie niektórych urzędów, np. likwidację ZUS.

« Powrót do Leksykonu