Olejniczak Marian

Marian Olejniczak – urodzony w 1926 roku w Wysogotówku w powiecie Jarocin. Podczas okupacji przebywał w Bydgoszczy, za namową ojca od 1942 roku został łącznikiem w AK. Powojenne represje UB wobec rodziny spowodowały w nim bardzo radykalną postawę antykomunistyczną. W 1945 roku był 5 miesięcy więziony przez UB.

W 1946 roku podjął naukę w LO nr 1 w Bydgoszczy, tam poznał Stanisława Kamińskiego „Młota”, który wciągnął go do antykomunistycznej grupy zbrojnej. Brał udział w akcjach przeciw bezpiece i władzy komunistycznej, uczestniczył w rekwizycjach w sklepach państwowych, zdobytą żywność i pieniądze przekazywano ukrywającym się akowcom. Aresztowany w 1949 roku, po długim śledztwie został skazany na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. Uznano go winnym, „że od czerwca 1946 do kwietnia 1949 roku w Bydgoszczy i na terenie województwa pomorskiego był czynnym członkiem związku przestępczego występującego pod nazwą „Armia Krajowa”, mającego na celu zmianę przemocą istniejącego ustroju państwa polskiego”. Wyrok wykonano 30 grudnia 1949 roku, pochowany potajemnie na cmentarzu komunalnym w Bydgoszczy.

« Powrót do Leksykonu