Rostek Zbigniew

Zbigniew Rostek – ps. „Piotr”. Urodzony 10 stycznia 1930 roku we Lwowie. W czasie okupacji niemieckiej przebywał na robotach przymusowych w Niemczech. Od czerwca do grudnia 1946 pracował w oddziale patrolowym wojska amerykańskiego na terenie Berlina Zachodniego. Przeszedł szkolenie wywiadowcze.  W 1947 roku wrócił do Polski i nawiązał kontakt z członkami lokalnego koła PSL. Otrzymane od nich informacje przekazywał osobiście do Berlina, przekraczał nielegalnie granicę a z zachodu przywoził ulotki antykomunistyczne. W 1950 roku aresztowany przez bezpiekę. Początkowo skazany na 15 lat więzienia, ale w 1952 roku wznowiono postępowanie zarzucając mu przygotowywanie ucieczki z więzienia. Skazany na karę śmierci, Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano 10 marca 1952 roku, pochowany na cmentarzu komunalnym w Bydgoszczy.

« Powrót do Leksykonu